V dobe klimatických zmien a nečakaných udalostí je poistenie zárukou, ktorá sa vám stonásobne vráti. Finančné nahradenie prípadnej vzniknutej škody po zničení alebo narušení, či už osobou, v prípade vandalizmu, krádeže alebo vlámania, alebo nejakou prírodnou katastrofou je poistenie majetku, ktoré vám zabezpečí kľudnejší spánok. Ide teda o poistenie nehnuteľných vecí, ako domu, bytu, chaty či chalupy a všetkých súčastí stavieb a pozemkov.

Ktoré sú základné poistné udalosti?

Ide hlavne o škody, ktoré boli spôsobené prírodnými živlami, ako napríklad víchrica, úder bleskom, požiare či povodne. Ďalej to môže byť aj pád stromov, krupobitie, ťarcha snehu, zemetrasenie, výbuch alebo akékoľvek narušenie majetku inou osobou (vlámanie, krádež, vandalizmus).

S rastom cien narastá aj cena poistky v roku 2022

V poslednom roku viaceré zdroje uviedli, že ceny nehnuteľností narastajú. Nárast je potrebné adekvátne zohľadniť aj v sume poistného. Tento jav sa netýka len novo uzavretých poistení, ale aj tých poistiek, ktoré už nejakú dobu trvania majú.

V dobe, keď sa čoraz častejšie stretávame nielen s klimatickými javmi, ktoré zasahujú naše domovy, je potrebné poistku skutočne prehodnotiť a nechať si poradiť od odborníka.

Pri škodách, ktoré zasiahnu vašu nehnuteľnosť, vychádza poisťovňa zo sumy, na ktorú je bývanie poistené. Následne sa z tejto sumy vypláca konkrétne percento na základe miery poškodenia.

Približný odhad domov a domácností, ktoré nie sú poistené je asi 60%.

Pár eur navyše pomôže

Pri starších poistkách je skutočne potrebné prehodnotiť výšku poistného. Zvlášť v tejto novej dobe, plnej nečakaných udalostí. Napríklad aj 20€ mesačne navyše, vám pri vzniknutí škody môže vyniesť omnoho vyššie vyplatené poistné od poisťovne.

Existuje ideálne poistenie?

Ideálne poistenie je také, ktoré je pripravené vám na mieru a pomôže vám cítiť sa zabezpečene aj v prípade, že sa vyskytnú rôzne nečakané udalosti. Najlepšie je kombinácia poistenia nehnuteľnosti a domácnosti na jednom dokumente spolu s pripoistením nákladov na odstraňovanie prípadných škôd.

Dôležité je poistenie nezanedbať. Možno máte staré dokumenty niekde zapatrošené v komode, možno ani neviete, či je vaše poistenie stále platné. Vyhraďte si čas, urobte si prieskum a cíťte sa bezpečnejšie. Váš domov si to zaslúži.

 

V súčasnosti je na trhu množstvo poisťovní, ktoré môžete zvážiť a uzatvoriť poistenie už aj online. Ak si kupujete novú nehnuteľnosť prostredníctvom hypotekárneho úveru, poistenie tak viete uzavrieť do výšky úveru, či prípadne do výšky aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti.