Vlastniť svoj vlastný dom je skutočne nádherný pocit. Ale prijali ste všetky možné opatrenia na jeho ochranu? Len bežné zamykanie domu nezaručuje jeho bezpečnosť. Existuje niekoľko ďalších faktorov, ktoré sú mimo vašu kontrolu. Uzatvorenie poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je zásadným krokom k zabezpečeniu vášho domova. Väčšina z nás si ani neuvedomuje, aké dôležité je uzavrieť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, až kým nie je neskoro.

Ak máte v úmysle zobrať si hypotéku na kúpu domu, odpoveď na otázku, či potrebujete poistenie, je pravdepodobne áno. Veriteľ je technicky vlastníkom vášho domu, kým nesplatíte svoju pôžičku. Bez poistenia riskujete, že v prípade, že sa vám v dome niečo stane, budete musieť platiť z vlastného vrecka.

Prečo je poistenie dôležité

Poistenie pred prírodnými katastrofami

Prírodné katastrofy, ako sú napríklad povodne a zemetrasenia, často spôsobujú rozsiahle škody na životoch a majetku. Poistenie poskytne náhradu za stratu alebo škodu spôsobenú v domácnosti práve z týchto príčin. Poistenie okrem prírodných katastrof poskytuje aj náhradu škôd spôsobených v dôsledku nebezpečenstva spôsobeného človekom, ako je požiar, krádež, vandalizmus a iné.

Náhrada výdavkov na dočasné bývanie

V prípade, že sa váš dom považuje za neobývateľný kvôli vážnym škodám, poistenie domácnosti poskytne náhradu vašich dočasných životných nákladov, kým nebude váš dom opravený alebo znovu postavený.

Náhrada škody alebo straty na majetku

Poistenie domácnosti okrem pokrytia vašej bytovej štruktúry pokrýva aj jej aktíva, napríklad nábytok a spotrebiče.

Ochrana pred zodpovednosťou

Poistenie vás tiež chráni pred akoukoľvek zodpovednosťou vyplývajúcou z náhodného poškodenia, ktoré spôsobíte členom tretej strany v medziach vášho majetku.

Na prvý pohľad sa môže poistenie zdať ako drahá záležitosť, avšak poistenie vám môže nakoniec ušetriť veľkú sumu peňazí v prípade, že váš dom bude vážne poškodený.

Na Slovenskom poistnom trhu fungujú v rámci poistenia majetku dva vhodné produkty, ktoré na prvé počutie znejú veľmi podobne, no pritom sú odlišné. Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti spolu tvoria komplexné poistenie vášho domova. Akú sú medzi nimi rozdiely a aké poistenie si vybrať?

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou, napríklad vandalizmus, krádež alebo vlámanie, alebo inými udalosťami, napríklad povodeň alebo iné prírodné katastrofy. Poistenie nehnuteľnosti je jeden z dvoch základných typov poistenia majetku. Už z názvu vyplýva, že toto poistenie sa vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom, byt, chata alebo chalupa a všetky súčasti stavieb a pozemkov.

Najčastejšie riziká spojené s poistením nehnuteľnosti sú:

  • škody spôsobené elektrickým skratom
  • škody spôsobené výbuchom alebo explóziou
  • škody spôsobené prírodnými živlami
  • škody spôsobené požiarom a ohňom a iné

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo strate osobného vlastníctva, ktoré sa nachádza v poistenej nehnuteľnosti. Poistenie domácnosti dopĺňa poistenie nehnuteľnosti a vytvára tak komplexné poistenie domova a majetku. Niektoré poistenia poskytujú tiež finančné krytie osobných vecí dočasne odobratých z nehnuteľnosti poistencom, poistenie majetku v prístavbách a na záhradách.

V tomto zmysle je osobné vlastníctvo čokoľvek, čo nie je nastálo spojené s nehnuteľnosťou, pretože vlastníctvo natrvalo spojené s nehnuteľnosťou môže byť poistené iba poistením nehnuteľnosti.

Najčastejšie riziká spojené s poistením domácnosti sú:

  • škody spôsobené krádežou majetku, vlámaním či vandalizmom
  • škody spôsobené požiarom a zadymením
  • škody spôsobené elektrickým skratom alebo prepätím
  • škody spôsobené výbuchom a iné

Najlepším riešením pre vašu domácnosť je komplexné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie nehnuteľnosti, aj poistenie domácnosti. Napríklad, ak máte poistenú len nehnuteľnosť, tak v prípade školy spôsobenej napríklad záplavou alebo požiarom vám poisťovňa preplatí len poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, napríklad okná alebo podlahy. Nepreplatí vám však škody na hnuteľných veciach a zariadení, ktorými sú napríklad spotrebiče, oblečenie alebo nábytok.

Pri spojení poistenia nehnuteľnosti s poistením domácnosti máte absolútnu kontrolu a istotu, že je chránená celá vaša nehnuteľnosť a aj vaše zariadenie v interiéri.