Aktuálne je od začiatku roka 2021 povinná energetická trieda A0, čo znamená, že stavať sa môžu už len takmer nulové domy, teda domy, ktoré majú takmer nulovú spotrebu energie.

Čo sú to nulové domy?

Budova s takmer nulovou spotrebou energie je budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové domy musia využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlá. Zatepľovanie budov si však energetická trieda A0 nevyhnutne nevyžaduje.

Pri dosiahnutí kritérií takmer nulovej potreby energie treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky. Tými najdôležitejšími sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany či spôsob vetrania. Pri použití vhodných materiálov nie je zatepľovanie budov nevyhnutné. To v niektorých prípadoch len zbytočne navýši náklady na celú stavbu. Počítať sa pri takomto dome musí aj s energiou z obnoviteľných zdrojov, či už v samotnej budove alebo v okolí. Dom sa tak môže predražiť aj o vyše 20-tisíc eur.

V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie.

Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo v konečnom dôsledku zvyšuje potrebu energie na vykurovanie.

Dom v triede budov s takmer nulovou potrebou energie by mal mať o polovicu menšiu spotrebu primárnej energie ako dom podľa dnešných požiadaviek. Zvyšok energie si totiž zabezpečí z obnoviteľných zdrojov. Dom s takmer nulovou spotrebou spotrebuje na vykurovanie len 20,4 kilowatthodiny na štvorcový meter ročne. Mesačne tak majiteľ zaplatí za energie len okolo 25 eur pri dome s plochou 120 štvorcových metrov. Platby pri bežných domoch sa totiž stále pohybujú okolo 168 eur mesačne. Pri nízkoenergetických domoch okolo 100 – 120 eur mesačne. Pri dome s nulovou spotrebou tak majiteľ ušetrí dve tretiny nákladov.

Na čo myslieť pri výstavbe domu s nulovou energiou?

1. Začnite s inteligentným dizajnom

Nákladovo efektívne domácnosti s nulovou energiou začínajú inteligentným dizajnom. Dizajnéri a architekti, ako aj stavitelia a kupujúci domov by mali byť oboznámení so všetkými krokmi energetickej efektívnosti spojenými s výstavbou domu s nulovou energiou. Dom by mal byť navrhnutý tak, aby stavitelia mohli realizovať kroky čo najhospodárnejšie. Nulové domy si vyžadujú niekoľko špeciálnych dizajnových parametrov, ktorým by sa mala venovať osobitá pozornosť.

2. Využite slnko ako zdroj solárneho temperovania

Používanie slnka na kúrenie cez okná orientované na juh v zime znižuje náklady na vykurovanie. Tienenie tých istých okien v lete znižuje náklady na chladenie. Cieľom solárneho temperovania je optimalizovať toto pasívne využitie slnečného tepla bez toho, aby vznikli dodatočné náklady. Solárne temperovanie by sa malo riešiť už vo fáze projektovania.

3. Utesnenie obvodového plášťa budovy

Úplné utesnenie obvodového plášťa budovy je jediné nákladovo najefektívnejšie opatrenie, ktoré môžu stavitelia prijať na zlepšenie energetickej účinnosti domu s nulovou energiou. Existuje niekoľko overených vzduchotesných prístupov. Vyberte si prístup, ktorý zodpovedá vašej klíme, schopnostiam a rozpočtu.

4. Vysoko izolované okná a dvere

Okná a dvere sú ako veľké energetické otvory v dobre izolovanej, vzduchotesnej obálke budovy a sú treťou najhospodárnejšou príležitosťou na zvýšenie energetickej účinnosti domu. Ovládajte tepelné straty a zisk okien a dverí výberom vhodných výrobkov z okien a dverí, ich dôkladným umiestnením a optimalizáciou ich veľkosti a orientácie.

5. Energeticky efektívny prívod vzduchu

Pretože domy s nulovou energiou sú tak vzduchotesné, je pre jeho úspech rozhodujúci nepretržitý zdroj čerstvého filtrovaného vzduchu a vlhkosti. Vysoko energeticky účinné ventilačné systémy, známe ako ventilačné systémy s rekuperáciou tepla alebo ventilačné systémy s rekuperáciou energie, vylučujú zatuchnutý vzduch, pričom rekuperujú svoje teplo a to teplo vracajú do čerstvého vzduchu.

6. Energeticky efektívny systém vykurovania a chladenia

Vysoko efektívne a nákladovo efektívne vykurovacie a chladiace systémy sú nevyhnutné pre splnenie cieľa čistej nulovej energie. Jednou dobrou voľbou je bezvzduchové tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom, nazývané tiež miništiepené tepelné čerpadlo. Tieto systémy sú vysoko energeticky účinné a neobsahujú nedostatky centrálnych systémov s núteným obehom vzduchu ani vysoké náklady na tepelné tepelné čerpadlá.

Najčastejším zásahom, pri ktorom sa zmení energetická trieda z A1 na A0, je dorobenie rekuperácie. Medzi ďalšie úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť a teda na energetickú triedu sú: hrúbka múrov, zateplenie, kvalita strechy, kvalita vykurovania a použitie obnoviteľných zdrojov energie (slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo atď.).