Optimalizácia pracovného priestoru predstavuje viac ako len kapacitu personálu, ktorý môže pracovať vo vašich kancelárskych priestoroch. Ide o vytvorenie pracoviska, ktoré maximalizuje produktivitu pomocou inovatívnych techník dizajnu.

Priestory, v ktorých pracujeme, formujú a definujú naše správanie. Ak chcete získať efektívnu pracovnú silu, musíte brať do úvahy prostredie, v ktorom vaši zamestnanci pracujú a spraviť ho pre nich príjemným a relevantným.

Pri uvažovaní o optimalizácii pracovného prostredia je dôležité vziať do úvahy ako funguje vaše podnikanie a priemysel, v ktorom pôsobíte. Každá organizácia má iné ciele a neexistuje jedno riešenie, ktoré funguje pre každého.

Pri úvahách o optimalizácii pracovného priestoru je potrebné zvážiť nasledujúce faktory:

Open space verzus samostatné kancelárie

Pokiaľ ide o kancelársky dizajn je nevyhnutné rozhodnúť sa pre open space  alebo tradičný štýl samostatných kancelárií. Otvorené priestory umožňujú kreatívne a kolaboratívne myslenie. Tu je však potrebné mať na pamäti, že neustála interakcia medzi zamestnancami by mohla mať negatívny vplyv na ich produktivitu.

Kancelárie zabezpečujú súkromie a tichšie pracovné prostredie, ale zamestnanci tak nemusia mať dostatok príležitostí na vzájomnú interakciu, čo môže taktiež škodiť produktivite ich práce.

Kombinácia obidvoch návrhov by mohla personálu poskytnúť vhodný priestor pre rôzne aspekty ich práce.

Farba je kľúčová

Rôzne farby vyvolávajú rôzne psychologické účinky. To sa týka tak vašich zamestnancov, ako aj vašich klientov, na ktorých chcete urobiť priaznivý dojem.

Vplyv farieb v pracovnom priestore je veľmi zaujímavý. Samotná farba je vizuálny zážitok, ktorý podvedome ovplyvňuje mozog, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje to, ako pracujeme. Rozhodovanie o tom, akú farebnú schému začleniť do dizajnu svojho pracovného priestoru vyžaduje starostlivé plánovanie, aby sa stimuloval správny druh produktivity vašich zamestnancov. Farby na pracovisku povzbudzujú nielen produktivitu, ale ovplyvňujú aj nálady, postoje a emócie.

Rozhodovanie o tom, akú farebnú schému použiť pri dizajne interiéru vášho pracovného priestoru, môže byť rovnako dôležité ako prijímanie správnych zamestnancov. Cieľom dizajnu je vytvoriť na pracovisku prostredie, ktoré udrží vašich zamestnancov stimulovaných a motivovaných, ale tiež uvoľnených a pokojných. Jasnejšie farby, ako je červená a oranžová, pomáhajú začleniť do kancelárie dynamiku, ktorá zvýši celkovú energiu tímu. Zatiaľ čo studené farby, ako sú modrá a zelená, sa považujú za relaxačné farby, ktoré pomôžu udržať zamestnancov pokojných.