Od 1.10 do 7.10 sa odohrá už 9.ročník tohto festivalu. U nás na Slovensku až na rekordných šestnástich miestach. Prinášame jeho podrobnejší program.

Tento ročník festivalu je spojený s niekoľkými výročiami a míľnikmi domácej, či európskej histórie. Hlavnou témou je však Slobodná architektúra, ktorá zahŕňa stavby vzniknuté po roku 1989 u nás na Slovensku a v Česku. Druhou líniou je oslava 100.výročia od založenia vplyvnej školy Bauhaus, ktorá určila smer vtedajšej architektúry a umenia a dodnes má veľký vplyv.

PROGRAM FESTIVALU DŇA ARCHITEKTÚRY 2019 NA SLOVENSKU

MIESTO KONANIA: BRATISLAVA

1. Architektonický workshop o verejnom priestore očami detí (od 5 do 10 rokov), jeho plusy a mínusy a riešenie s architektmi Janou Melišovou, Jánom Urbanom a Monikou Pavlovičovou.

Zraz: 6.10.2019 o 15.00, Búdková cesta 22

2. Stretneme sa aj s architektami z atelieru 2ka, ktorí sa podieľajú na revitalizácií Račianskeho parku a zmapujeme jeho kvality a nedostatky. Pod vedením skúsených inštruktorov si prejdeme priestor a zodpovieme kľúčové otázky, ktoré robia miesto Miestom.

Zraz: 6.10.2019 o 10.00, Račianske mýto, pri fontáne

3. Hodnota verejného priestoru pre sídliská, vplyv obnovy pôvodnej zástavby a budovanie novej v spoločnom priestore medzi budovami s architektkou Janou Melišovou, Jánom Urbanom a Monikou Pavlovičovou.

Začneme pôvodnou zástavbou experimentálnej hromadnej výstavby bytových domov z liateho betónu z dielne architekta Svetka a kolektívu, ktorá plynulo nadviazala na Legiodomy od Dušana Jurkoviča a Josefa Pacla. Neopomenieme výtvarné diela neodmysliteľne patriace k parku a verejnému priestoru medzi jednotlivými budovami. Sprevádzať nás bude odborník na Februárku, jej obyvateľ, kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie Denis Haberland.

Z histórie sa presunieme na druhú stranu Račianskej ulice do súčastnosti, do prostredia moderných rezidencií, kde verejný priestor medzi budovami neostal opomenutý a neocitol sa ani za bránami pre verejnosť. Rezidencia pri Mýte je príkladom modernej bytovej výstavby, pochádza z dielne slovinského  ateliéru Arhitektura Krušec a vzrástla  zo spolupráce s architektami z Vallo Sadovsky Architects, ktorí nás priestorom prevedú.

Račko je sídlisko mnohých tvári – starej, novej a staronovej. Prechádzku zakončíme príkladom tej poslednej. Obnova BD Račianska  je príkladom ako výrazne zvýšiť komplexnou obnovou kvalitu bývania. No a u susedov sa realizuje transformácia opustenych tlačiarní Svornosť na Lofty Kominárska, budov s týmto typom bývania je v Bratislave ešte stále ako šafránu. Oba projekty sú z dielne ateliéru GutGut, s podobnými zadaniami už má svoju skúsenosť, o ktorej nám prídu porozprávať.

Zraz: 5.10.2019 o 15.00, Račianske mýto, pri fontáne

MIESTO KONANIA: BARDEJOV

1. Bardejovské Kúpele, umiestnené 5 km od centra mesta Bardejov, sú často v tieni slávnejšieho suseda zapísaného v zozname UNESCO. Významnými kúpeľnými dielami od klasicistickej až po novodobú architektúru budú sprevádzať architekti Peter Demčko a Alena Petejová, ktorí zároveň predstavia záhradnú kúpeľnú architektúru Bardejovských Kúpeľov.

Zraz: 6.10.2019 o 15.00, Bardejovské Kúpele – kolonáda

2. Architektonický workshop pre všetkých Bardejovčanov, ktorý je tematicky zacielený na verejný priestor. Príďte sa vyjadriť ku kvalite verejných priestorov v meste Bardejov, k zeleni, bezpečnosti a doprave v meste. Organizuje Cech Architektov Bardejova.

Zraz: 5.10.2019 o 15.00, Bašta – kultúrno-komunitné centrum, Na Hradbách 94/3

MIESTO KONANIA: BANSKÁ BYSTRICA

1. Premietanie filmového dokumentu  Po sezóne (Liečebný dom Machnáč, 1929 – 1932, Trenčianske Teplice) od režisérky Andrey Kalinovej. Liečebný dom Machnáč od pražského architekta Jaromíra Krejcara v Trenčianskych Tepliciach patrí(-il) k skvostom svetovej architektúry. Objekt je však už roky nefunkčný, zanedbaný a hrozí, že sa zrúti. Nadšenci zo združenia Opustená (re)kreácia robia všetko pre to, aby sa objekt zachránil, respektíve aby sa o tomto skvoste aspoň vedelo. Po filme bude nasledovať diskusia na tému „Architektúra v Banskej Bystrici po roku 1989“ – jej aktuálny stav a vedomie v spoločnosti s účasťou miestnych architektov. 

Zraz: 7.10.2019 o 17.00, galéria Centra architekta L. E. Hudeca

2. Vojenský cintorín v Majeri: Dielo, ktoré vzniklo z architektonickej súťaže z roku 2016, vzbudzuje pozornosť a rešpekt v zahustenom dopravnom uzle. Pozoruhodné dielo z roku 2018 predstaví spoluautor projektu architekt Benjamín Brádňanský z tvorivého tímu N/A Architekti (Brádňanský, Halada, Greš). 

Zraz: 5.10.2019 o 17.00, parkovisko pred benzínovou stanicou Slovnaft, križovatka Partizánska cesta

3. Komentovaná prehliadka v okolí Mestského parku s genealogičkou Evou Furdíkovou. Navštívime elegantný Viladom Janka Kráľa, v ktorom je prevádzka obľúbenej Jogovne, porozprávame sa o krásnych a historicky cenných domoch a znovuobjavenej synagóge, fenoméne riečky Bystrica, opíšeme atmosféru a potenciál cenného miesta s dobrou adresou a prehliadku ukončíme vyhliadkou z terasy najnovšej bystrickej stavby, ktorou je Viladom Tajovského.

Zraz: 5.10.2019 o 12.00, pred objektom Viladom Janka Kráľa, Janka Kráľa 5

4. Priestormi Stredoslovenskej galérie, budovou Pretória, prevedie kurátorka Zuzana Majlingová. Naviac vyhliadka z vežičky bývalej radnice.

Budova Pretória (starej radnice) bola postavená ako súčasť mestského hradného areálu Banskej Bystrice po roku 1500. V pôvodne úradnej budove sa nachádzali pracovne richtára a mestského notára, siene pre zasadanie mestskej rady a väzenie situované v podzemí budovy. V druhej polovici 16. storočia sa realizovala rozsiahla prestavba objektu, na základe ktorej získala budova renesančný charakter s arkádovou lodžiou. Po veľkom požiari v roku 1761 chátrala poškodená budova Pretória až do začiatku 19. storočia, keď začala slúžiť prevažne školským potrebám. Posledná rozsiahla rekonštrukcia starej radnice prebehla v roku 1944, keď bol neskorobarokový interiér prestavaný vo funkcionalistickom štýle. V roku 1951 bola v budove otvorená prvá expozícia múzea SNP. Oblastná galéria v Banskej Bystrici, dnešná Stredoslovenská galéria, získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu.

Zraz: 3.10.2019 o 17.00, pred budovou Stredoslovenskej galérie, Nám. Štefana Moyzesa 25

5. Uhrecki concept store: Architektonický koncept priestoru vychádza zo zlúčenia výstavnej, predajnej a výrobnej funkcie v historickom objekte so zachovaním a podporením hmotnej podstaty a charakteru priestoru v podobe odhalených gotických klenieb, ktoré sú doplnené o funkčné novotvary.

Autori rekonštrukcie z roku 2018 Jozef  a Veronika Uhreckí priestor konceptuálne rozdelili na dve časti. Prvá časť, kde sú hlavnými prvkami polygónový stôl/pult bez nôh, minimalistické oceľové vitríny s bronzovými poličkami, kované zábradlie či bronzový luster. Táto časť slúži ako predajná galéria dizajnových doplnkov aj umeleckých diel od slovenských a zahraničných umelcov a značiek. Skupinové výstavy sa obmieňajú po 3 – 4 mesiacoch.

Druhou časťou je zlatnícky ateliér, ktorý je oddelený len sklenenou priečkou so vstupom. Návštevníci tak môžu nahliadnuť do reálnej zlatníckej dielne, plnej zvláštnych prístrojov, nástrojov a kladiviek. Na záver aj živá ukážka výroby šperkov. 

Zraz: 2.10.2019 o 17.00, Uhrecki Concept store, Horná 23

6. Architektúra pre deti „Mrakodrap Mrakodrak“. Tvorivý detský workshop so stavebnicou SEVA , s ktorou sa deti (5 – 6 rokov) zahrajú do sýtosti. Lektormi podujatia sú architektka Jana Štofan Styková a Pavol Štofan. Organizuje Centrum architekta L. E. Hudeca (CALEH). Informácie a rezervácie na info@lehudec.org.

Zraz: 2.10.2019 o 10.00, galéria Centra architekta L. E. Hudeca, Skuteckého 22

7.Divadlo Štúdio Tanca: Bývalá budova učilišťa sa v rokoch 2009 – 2011 premenila na tanečné divadlo. Komentovaná prehliadka priestorov pred aj za oponou Divadla Štúdio tanca s tímom divadla a prezentácia pripravovaného projektu Spoločenského centra vo vnútornom areáli.

O 19.00 hod. náhľad do autorskej tvorby divadla – tanečné predstavenie 4 HLAVY (návštevníci Dňa architektúry majú vstup voľný!)

Zraz: 1.10.2019 o 17.00 (prehliadka), 19.00 hod. (predstavenie), Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12

MIESTO KONANIA: ČADCA

1. Stretnutie, na ktoré pozývame odbornú i laickú verejnosť, prináša diskusiu o architektúre a rozvoji mesta. Pozvanie prijali viacerí architekti, aby otvorili aktuálne témy, debatovali o hodnotách mesta i o jeho ďalšom smerovaní.

Zraz: 5.10.2019 o 17.00, schody na Matičnom námestí

Typ: diskusia

2. Denne na nás pôsobí architektúra, ale i vrstva informácií, reklamných pútačov a ich grafická úprava. Pozrieme sa na mesto nezvyčajným, zážitkovým spôsobom, na staré, pamiatkovo chránené domy, modernistické stavby, novú architektúru so zameraním na to, čo ju sekundárne dotvára. Pripravené budú i príklady dobrej praxe a taktiky. Vhodné je vziať si so sebou fotoaparát aspoň v mobilnom telefóne. Určené pre všetkých bez vekového obmedzenia s architektom Milanom Šuškom a Matejom Babuliakom.

Zraz: 5.10.2019 o 15.00, Námestie slobody 30

Typ: workshop

MIESTO KONANIA: DÚBRAVICA

1. Kultúrna dedina Dúbravica funguje ako otvorený priestor pre prezentáciu a tvorbu umenia, laboratórium súčasnej kultúry na vidieku. Drobné architektonické a umelecké intervencie vo vidieckej krajine severného Podpoľania sú jedným z výstupov činnosti miestneho kultúrneho centra.Predstaví ich vizuálny umelec Andrej Poliak.

Zraz: 5.10.2019 o 14.00, Dúbravica 15, kultúrne centrum Škôlka

Typ: prechádzka

MIESTO KONANIA: HRUBÝ ŠTÚR

1. Zmena myslenia v architektúre: obnova a novostavba

Program:
10:00 – úvodné slovo k téme
10:30 – 12:00 – exkurzia:
1) obnova starej školy na Ekocentrum
2) ateliér postavený z prírodných materiálov – slamy, hliny a dreva
3) obnova mlynu s prestavbou na rodinný dom, vzťah architektúry a okolia, identita
12:00 – 12:30 – občerstvenie s diskusiou o potrebe zmeniť myslenie v tvorbe architektúry aj užívaní stavieb.

Zraz: 5.10.2019 o 10.00, Ekocentrum ArTUR (stará škola), Hrubý Šúr 237

MIESTO KONANIA: KEŽMAROK

1. Honosná výpravná budova železničnej stanice v Kežmarku patrí medzi unikáty na Slovensku a tvorí jednu z dominánt historického mestečka Kežmarok. Okolnosti jej vzniku medzi rokmi 1914 a 1916 priblíži počas komentovanej prehliadky historik umenia Maroš Semančík.

Zraz: 5.10.2019 o 11.15, Železničná stanica Kežmarok

Typ: Hurá dovnútra!

MIESTO KONANIA: KOŠICE

1. Viete, že slovenský pavilón pre EXPO 2020 v Dubaji bude niesť rukopis košických architektov? O návrhu aj o samotnom projekte Atrium Architekti.

Zraz: 3.10.2019 o 17.00, Mlynská 27

MIESTO KONANIA: KREMNICA:

1. Kino Partizán v Kremnici vybudovali v 50. rokoch 20. storočia ako jednoúčelovú budovu, podľa vtedajšieho výkladu dejín za hrdinskú pomoc obyvateľov Kremnice partizánom počas druhej svetovej vojny. Počas nasledujúcich dekád bola budova mierne stavebne upravovaná, dodnes sú však zachované mnohé pôvodné prvky. V 60. rokoch vybudovali eleváciu hľadiska, v 70. rokoch zmodernizovali interiér a v 90. rokoch, po znížení návštevnosti kamenných kín, upravili foyer pre potreby videoherne a videopožičovne a vybudovali javisko pre divadelný festival Kremnické gagy. Začiatkom 21. storočia, po ekonomickom kolapse kamenných kín, bola budova opustená. Od roku 2007 ju prevádzkuje Občianske združenie 1115, ktoré budovu prispôsobilo (a ďalej pripôsobuje) a využíva ako multifunkčný kultúrny priestor. Kvôli podobe s antickým Partenónom dali kinu názov Akropola.

Návštevníkom Dňa architektúry odprezentujeme históriu kremnického kina na fotkách a výkresoch spojenú s prehliadkou interiérov súčasného stavu so sprievodcom Silverom Jurtinusom.

Zraz: 3.10.2019 o 17.30, pred budovou Akropoly, P. Križku 393/10

MIESTO KONANIA: NITRA

1. Diskusia s tvorcami verejných priestranstiev Evou Wernerovou, Petrom Pasečným, Jakubom Kopcom, Lenkou Loviškovou a Adamom Lukačovičom, o spolupráci architekta, záhradného a krajinného architekta a výtvarníka pri tvorbe verejných priestranstiev. Moderátor diskusie – Štefan Lančarič

Zraz: 5.10.2019 o 20.00, budova bývalého kina Palace, Radlinského 106/9

Typ: diskusia

2. Pecha Kucha – Public Spaces.

Zraz: 5.10.2019 o 18.30, budova bývalého kina Palace, Radlinského 106/9

Typ: prednáška

3. Sheer Sídlisko - Idey a koncepty tvorby Maximiliana Scheera pri budovaní Nitrianskych sídlisk predstaví Juraj Novák.

Zraz: 5.10.2019 o 16.00, pred budovou Ferenitky, Mostná 13

Typ: prechádzka

4. Bývam u Martináka: Zuzana Mokrášová odprezentuje Marinákové Sídlisko v Nitre, jeho pozitíva aj negatíva a porozpráva o pôvodných konceptoch návrhu.

Zraz: 5.10.2019 o 14.00, pred reštauráciou Kravín, Bottova 573

Typ: prechádzka

5. Zverejnenie výsledkov a súťažných návrhov na rekonštrukciu bývalého kina Palace.

Zraz:  4.10.2019 o 18.30, budova bývalého kina Palace, Radlinského 106/9

Typ: prednáška

6. Ako vznikala Nitrianska pešia zóna, o jej koncepcii a vzťahu k Svätoplukovom námestiu o jednotlivých umeleckých objektoch na nej umiestnených porozpráva jej autor Tibor Zelenický.

Zraz: 4.10.2019  17.00, Štefánikova trieda 22, pred cukrárňou Bilich.

Po prechádzke bude nasledovať diskusia s Tiborom Zelenickým a Denisou Halajovou.

Zraz: 4.10.2019 o 17:45 hod, Svätoplukovo námestie

7. ýber toho najzaujímavejšieho čo bolo pre Nitru naplánované a nezrealizované, po roku 1989 bude odprezentované na výstave v priestoroch Kina Palace a na Radlinského ulici.

Zraz:  4.10.2019 až  5.10.2019, budova bývalého kina Palace, Radlinského 106/9

Typ: výstava

MIESTO KONANIA: PARTIZÁNSKE

1. Fabrické budovy ako pamiatky? Zo štatútu národnej kultúrnej pamiatky vyplývajú určité povinnosti, ale aj výhody. Aké sú to? Čo bude s fabrickými budovami ďalej? So spolkom Fabrika umenie.

Zraz: 5.10.2019 o 19.00, bude upresnené

Typ: diskusia

2. Firma Baťa založila v roku 1938 osadu Baťovany pri Šimonovanoch na Hornej Nitre. Čím je toto miesto, ktoré sa časom stalo mestom Partizánske, výnimočné? Aký nesie odkaz? Čo v Partizánskom postavila firma Baťa? Akú to má hodnotu? So spolkom Fabrika umenie.

Zraz: 5.10.2019 o 15.00, Námestie SNP

Typ: prechádzka

MIESTO KONANIA: PIEŠŤANY

1. Príďte si vytvoriť sochu! Najskôr môže byť priestor, jeho možnosti, ale aj rôzne obmedzenia. Na základe dôkladnej úvahy do tohto priestoru navrhnete a vytvoríte sochu. Ale… najskôr môže byť aj socha. Potom jej teda spolu nájdeme priestor. Workshopom pre deti a rodičov prevedie lektorka galerijnej edukácie Linda Blahová.

Zraz: 6.10.2019 o 10.30, ARTA, Kollárova 2

Typ: Workshop

2. Mesto Piešťany vo svojom verejnom priestore skrýva množstvo umeleckých diel od miestnych, ale aj významných slovenských autorov. Diela vznikali ako súčasť urbanistických celkov, architektonických návrhov alebo v rámci podujatia Socha piešťanských parkov. Pokúsime sa návštevníkom predstaviť tie, ktoré sa dajú ťažšie nájsť a pozrieme sa aj do niektorých budov.

Zraz: 5.10.2019 o 14.00, socha Lámača barlí

Typ: prechádzka

MIESTO KONANIA: POVAŽSKÁ BYSTRICA

1.DIAMON - Možnosť pozrieť si budovu bývalého riaditeľstva Považských strojární, ktorá dlhý čas chátrala a postupne sa zaradila medzi „strašiakov“ mesta. Je hlavným vstupom do pešej zóny s občianskou vybavenosťou z obytnej štvrte sídliska Lánska. Jej revitalizáciou sa zrušil jeden z hnedých bodov mapy mesta (brown field). Prevedie kolektív Arkon ateliéru.

Zraz: 3.10.2019 o 10.00, Centrum 12

Typ: Hurá dovnútra!

MIESTO KONANIA: SLIAČ

1. Liečebný dom Palace (1925 – 1937), zachovaná unikátna budova architekta Rudolfa Stockara, ktorou prevedie Denis Haberland, kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie. O 15.00 pani Zora Myslivcová predstaví iniciatívu za záchranu ozdravovne Borová hora, diela architekta Gustáva Stadtruckera, zvolenského rodáka, ktorý v roku 1932 práve po skončení pražskej ČVUT budovu projektoval vo funkcionalistickom štýle.

Zraz: 4.10.2019 o 13.00, pred schodiskom Liečebného domu Palace, Kúpele Sliač

Typ: prechádzka

MIESTO KONANIA: STARÁ ĽUBOVŇA

1. Prechádzka storočiami po ľubovnianskom rínku. Spoznanie stavebného vývoja historických profánnych a sakrálnych stavieb námestia so zhodnotením ich obnovy po roku 1989 s historičkou umenia Michaelou Haviarovou a architektom Tomášom Haviarom.

Zraz: 6.10.2019 o 14.30, Námestie sv. Mikuláša, pred hlavným vstupom do Kostola sv. Mikuláša

Typ: prechádzka

MIESTO KONANIA: ZVOLEN

1. Na komentovanej prehliadke bude priblížená tvorba profesora Lacka ako autora projektov osobnej železničnej stanice a Lesníckeho výskumného ústavu. V ich blízkosti na ulici J. Kráľa stoja Lackove stavby: bytový dom, blok študentského domova a vila. Prechádzka bude pokračovať popri Jurkovičových štátnych domoch, kde profesor Lacko prežil detstvo, na námestie SNP, kde sa pristavíme pri Pamätníku SNP „Valaška“ a Pomníku Ľ. Štúra. Prehliadku ukončíme v Krajskej knižnici Ľ. Štúra rozprávaním o živote a pôsobení profesora Lacka prostredníctvom spomienok jeho bývalých študentov.

Zraz: 5.10.2019 o  9.30, pred hlavným vchodom do osobnej železničnej stanice vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka.

MIESTO KONANIA: ŽILINA

1. Architektúru v Žiline a jej pamiatky z medzivojnového obdobia 1. ČSR zaraďujeme k pamiatkam európskeho významu. Ich poznanie a význam nás môžu obohatiť o spoznanie identity mesta. Spoznanie ich hodnoty je pre nás Žilinčanov dôležité. Môže  prispieť k záchrane stavieb, ktoré sú atakované developerskými snahami o ich modernizáciu. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo, s architektom Dušanom Mellnerom.

Zraz: 3.10.2019 o 17.00, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11

Typ: prechádzka

2. Žilina patrila v medzivojnovom období Československej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku. Doba sa výrazne podpísala pod obraz moderného mesta. Vznikli tu jedinečné stavby, ktoré sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu. Patrí medzi ne napríklad  neologická synagóga od profesora architektúry Petra Behrensa.  V Žiline sa v 30. rokoch 20. storočia zrealizovala mestská štvrť „Svojdomov“, jedna z najvýznamnejších kolónií rodinných domov v Československu, kde sa použili myšlienky moderného bývania prezentované na svetovej výstave nemeckého Werkbundu „Die Wohnung“ v Štuttgarte v roku 1927. O tom všetkom bude rozprávať architekt Dušan Mellner zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zraz: 3.10.2019 o 16.00, Nová synagóga Žilina – centrum pre súčasné umenie a kultúru,  J. M. Hurbana 220/11

Typ: prednáška