V polovici júla vyhlásili Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a spol. Už po 25. krát súťaž o najlepšie stavebné diela na Slovensku.

Do konca novembra sa do tejto súťaže môžu zapojiť kandidáti, autori, ktorých stavby spĺňajú zadané podmienky. O výhru sa môžu uchádzať stavby, ktoré spadajú do kategórie budovy alebo inžinierske stavby, podmienkou tiež je, že stavby musia byť realizované na území Slovenska, no autori môžu byť pokojne aj zo zahraničia. Ďalšou podmienkou na zapojenie sa do 25. ročníka tejto súťaže je aj to, že stavby musia byť skolaudované medzi 1.aprílom minulého roka, do novembra roka 2019, kedy aj končí registrácia v súťaži.
 
Do súťaže sa môžu zapojiť architekti, stavebníci, developeri, projektanti, či dokonca stavebná firma.
Cieľom tejto súťaže je podpora stavebníctva, šírenie jeho dobrého mena a vyzdvihnutie najkvalitnejších diel. Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej súťažnej stavby.
Odovzdávanie cien bude prebiehať 25. marca 2020 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Hlavnou cenou bude získanie prestížneho ocenenia Stavba roka 2019. Okrem toho sa súťažiaci budú uchádzať o ďalších 9 ocenení ako napríklad – Cena verejnosti 2019, Cena za najlepší bytový, či rodinný dom roka, Cena za nápaditý architektonický koncept, či Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby.
 
Tak ako je zvykom, kandidáti budú môcť získať aj Cenu MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva, Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska, Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie alebo Cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby.
 
 
 
O výsledkoch tejto súťaže vás budeme samozrejme v marci ďalšieho roka informovať na našom blogu https://www.winnersreality.sk/blog