Ocenenie, Pritzkerova cena alebo v plnej verzii Pritzkerova cena za architektúru, založené v roku 1979 Jayom A. Pritzkerom a jeho manželkou Cindy. Odborná verejnosť ju často označuje za Nobelovu cenu architektúry.

Cena Pritzker Architecture Award sa od roku 1979 každoročne udeľuje na počesť živého architekta alebo architektov, ktorých postavené dielo demonštruje kombináciu talentu, vízie a angažovanosti. Cena sa udeľuje bez ohľadu na národnosť, rasu, vieru alebo ideológiu. Víťaz alebo víťazi získajú od roku 197 bronzový medailón, citačný certifikát a sumu 100 tisíc amerických dolárov. Pôvodným deklarovaným cieľom ceny bolo presadiť architektúru a architektov do povedomia verejnosti a podporiť myšlienku, že budovy majú skutočný vplyv na životy ľudí. Cena bola navrhnutá tak, aby poctila architektov za ich kompletné dielo.O víťazovi rozhoduje nezávislá medzinárodná porota s približne ôsmimi ľuďmi - zložená z kritikov, architektov a historikov architektúry. Neexistujú žiadne stanovené podmienky pre porotcov. Každý autorizovaný architekt môže vymenovať kandidáta prostredníctvom komunikácie s výkonným riaditeľom poroty.  Cena je odovzdaná na slávnostnom ceremoniáli, zvyčajne v máji každého roka a tradíciou je cenu odovzdať vždy na inom mieste, ktoré je architektonicky a historicky významné. Tento rok prebehlo slávnostné odovzdávanie ocenenia vo Versailles.
Prizkerova cena za architektúru za rok 2019 putovala do rúk 87 ročného architekta Arata Isozaki, ktorý má na konte už viac ako stovku realizácii. Porota ho v tajnom hlasovaní vybrala z viac ako 500 nominovaných. Isozaki sa venuje architektúre od šesťdesiatych rokov, je už dlho považovaný za vizionára architektúry pre svoj nadnárodný a neohrozený futuristický prístup k dizajnu.
Cenu získal vďaka svojmu dielu – Mito Tower, ktorá sa otvorila v roku 1990 ako súčasť stého výročia obce Mito. Nachádza sa v nej koncertná sála, divadlo, galéria súčasného umenia.