V dnešnej dobe je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí nečakajú na svadbu a kúpu nehnuteľnosti riešia ako partneri. Aké to má výhody, či nevýhody?

Život v podnájme mnohokrát partnerov po nejakej dobe omrzí. Postupne si uvedomia, že budú radšej splácať svoju nehnuteľnosť, ako platiť za prenájom. Ak majú dobré príjmy, po väčšine s hypotékou problém nie je. Avšak sobáš je v nedohľadne a tu nastáva otázka, ako získať hypotéku, ako ju splácať a čo v prípade ak sa spolužitie nevydarí – ako sa rozdeliť?
 
V súčasnosti banky nijako nediskriminujú páry, ktoré nemajú manželský záväzok. Bankám ide o to, aby dokázali spoločne, alebo osobitne splácať svoju hypotéku, svoje záväzky. Nedá sa povedať, že by žiadatelia – manželia a žiadatelia – partneri mali rozdielne podmienky pri svojej žiadosti o hypotéku. Rovnako aj v momente posúdenia schopnosti splácať hypotéku je partnerstvo, či manželstvo rovnocenné.
 
Hlavný rozdiel je v tom, že pri žiadosti o hypotéku si môžu partneri zvoliť výšku majetkových podielov. Pri manželoch platí, že ak si hypotéku vezmú po uzavretí manželstva tak automaticky vstupujú do bezpodielového spoluvlastníctva.
 
 
Ako je to v praxi?

  1. O hypotéku požiadajú partneri spoločne, pričom jeden z nich je spoludlžník

 
V tomto prípade je ideálne, ak partneri majú jasno v podieloch ešte pred tým, ako si vezmú hypotéku. Najlepším riešením je, aby žiadateľ a spolužiadateľ vstupovali do hypotéky rovnocenne, teda každý spláca polovicu úveru. Vyhnete sa tým prípadným problémom v budúcnosti. 
 
Ak majú obaja príjem, jeden z partnerov – ten, ktorý má vyšší príjem by mal byť žiadateľom a partner s nižším príjmom spolužiadateľom.  Partner s vyšším príjmom dostane vyšší úver a lepšiu úrokovú sadzbu.
 
Okrem úveru by mali partneri vyriešiť aj otázku vlastníckych vzťahoch. Ak idú o úver žiadať spoločne, mali by si vlastnícky podiel rozdeliť na polovicu. Znamená to teda, že by si mali určiť, kto bude figurovať na liste vlastníctva. Na to je dôležité myslieť pre prípad rozchodu partnerov.
 

  1. Hypotéku si zoberie iba jeden z partnerov

 
Túto možnosť si väčšinou vyberú partneri ak má jeden z nich malý príjem a mohol by ohroziť získanie vyššej hypotéky. Ale rovnako je to dobré aj na opačnej strane, ak má jeden veľmi vysoký príjem a nemusí zahŕňať partnera do úverového vzťahu. Avšak v tomto prípade by si mal uvedomiť, že na byt v tomto prípade nemá žiaden nárok, ak sa nedohodnú.
 
 

  1. Hypotéku si zoberie iba jeden z partnerov a druhý z partnerov za nehnuteľnosť zaplatí v hotovosti

 
Tu je úplne logické to, že ten z partnerov, ktorý platí v hotovosti, je v nevýhode, pretože ak je vedený ako spoludlžník, bude musieť hypotéku splácať aj v prípade, ak by ju druhý partner nesplácal. Ak by sa ten z partnerov, ktorý platil v hotovosti rozhodol nefigurovať na zmluve o úvere, ale na liste vlastníctva budú vedení obaja, v tomto prípade si však banka berie do zálohy celú nehnuteľnosť a tak v prípade nesplácania, ju môže banka zobrať celú, nie iba podľa podielu.
 
Čo v prípade rozchodu?
 
V prípade, ak sa partneri rozídu, môžu nastať rôzne situácie. Ak majú partneri úver napoly a partner, ktorý v danej nehnuteľnosti chce ostať no nemá na odkúpenie peniaze, musí si vziať hypotéku len na seba a vyplatiť druhého partnera a teda zároveň spoluvlastníka. Samozrejme v tomto prípade môžu nastať problémy. Partneri budú riešiť, kto koľko splatil. Ideálne je mať v splátkach a podieloch prehľad. Ak sa dohoda partnerov nepodarí, môžu spory ukončiť aj na súde. Banka však bude žiadať splátky aj v čase, kedy sa súdite. Aký je teda najhorší prípad? Ak sa vaša nehnuteľnosť dostane do dražby, vy sa dostanete do registra dlžníkov a prídete aj o časť jej ceny a zaplatené úroky.

Súd môže spoluvlastníctvo zrušiť a na návrh jedného z partnerov (prihliadnutia na veľkosť podielov) nehnuteľnosť rozdelí, prípadne ju jednému z partnerov prikáže na náhradu alebo nariadi jej predaj a následné rozdelenie výťažku.
 
 
 
Najlepším riešením je predaj bytu a rozdelenie peňazí medzi banku a partnerov.