Novela sa týka mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom alebo rodinnom dome.

Táto novela má podporiť mladé, začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť samé obstarať nové bývanie a to bez akejkoľvek pomoci. Zámerom je pomoc pre mladé rodiny, ktoré sa chcú osamostatniť a tým im novela vie pomôcť a aj zjednodušením získania finančných prostriedkov.
 
Čo prinesie novela?

  • Mladomanželia budú môcť dostať úver za štandardných podmienok avšak s tým zvýhodnením, že  do prvých 15 tisíc EUR z výšky úveru je na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1% fixovanej počas celej doby úveru.
  • Pri narodení dieťaťa možno odpustiť 2 tisíc EUR z výšky istiny úveru, pričom maximálna suma, ktorá môže byť takto odpustená z istiny je 6 tisíc EUR.
  • Zavedenie nového účelu podpory bývania a to možnosť poskytnúť tento úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome s cieľom zlepšiť kvalitu bývania.

 
Táto novela má v prvom rade podporiť mladé rodiny k osamostatneniu a zároveň tým podporiť rozvoj bytového fondu vo vidieckych lokalitách. Poslanci si od novely sľubujú zvýšenie pôrodnosti a demografického rastu na Slovensku. Rovnako veria, že staršie chátrajúce rodinné domy dostanú novú šancu aj vďaka výhodnému úveru pre mladé rodiny.