Čo v prípade, ak vašu nehnuteľnosť zasiahne nečakaná udalosť akou je požiar, výbuch, či povodeň? Aj keď to niektorí ľudia nepovažujú za dôležité, áno vtedy sa naozaj oplatí mať poistený svoj majetok.

Poistenie majetku sa delí na poistenie:

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTIPOISTENIE DOMÁCNOSTI

 
            Pýtate sa aký je medzi týmito poisteniami rozdiel? My vám odpovieme! Základný rozdiel je v predmete poistenia. Poistením nehnuteľností poisťujeme samotnú nehnuteľnosť, čiže samotnú budovu. ako  obvodové múry, okná či podlahy, zatiaľ čo poistenie domácností chráni hnuteľný majetok, ako napríklad nábytok, domáce spotrebiče, cennosti a podobne.
V dnešnom blogu si priblížime poistenie nehnuteľností. V ďalšom príspevku vám ponúkneme informácie o poistení domácnosti.
           

Každý, kto je vlastníkom nehnuteľnosti by mal počítať s rizikami, ktoré toto vlastníctvo prináša. Úlohou poistenia nehnuteľností je ochrana majetku pred neočakávanými udalosťami, ako sú napr.  živelné pohromy, vandalizmus, vlámania, či poškodenie stavby. Poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peniaze slúžiace na odstránenie škôd, ktoré vznikli na poistenom majetku.

Predmetom takého poistenia môže byť :

 • rodinný dom
 • bytový dom
 • bytová jednotka
 • rekreačná budova – napr. rekreačná chata, chalupa
 • garáž, garážové miesto, garážový box
 • hospodárska budova
 • iné vedľajšie stavby

            Ak sa nachádzajú vedľajšie stavby a objekty na inom mieste, ako je poisťovaná nehnuteľnosť, tiež sa dajú poistiť.
Je možné poistiť aj:

 • záhradu
 • záhradný prístrešok
 • bazén
 • tenisový kurt
 • oplotenie

 
            Poistenie nehnuteľnosti a rozsah jeho krytia závisí od ponúk konkrétnych poisťovní V dnešnej dobe poskytujú klientom širokú škálu poistení zameraných na určitú oblasť, no dokážu vám aj „ušiť poistenie na mieru“ a vytvoriť vám ho presne podľa vašich požiadaviek.
            Ako by sa teda malo správne postupovať pri poistení?
            Najskôr je potrebné si ujasniť, čo chcete poistiť. Mali by to byť predmety, pri ktorých je šanca poškodenia, či zničenia, vyššia. Samozrejme patria tu aj predmety, ktoré majú vysokú finančnú hodnotu. Taktiež je dôležité, rozhodnúť sa, koľko financií ste ochotný do poistenia vložiť. Ďalším závažným krokom je stanovenie si frekvencie platby, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia, ale je potrebné zvážiť, či a do akej miery sa chcete spolupodieľať na zodpovednosti za škodu.
            Cez dcérsku spoločnosť Winners Poistenie vás vieme odbremeniť od behania po úradoch, zabezpečovania dokladov a potvrdení, čím našim klientom šetríme čas, ktorý môžu zmysluplne využiť na realizáciu svojich osobných záujmov. Našim cieľom je odborne im pomôcť a preniesť ich stres na naše plecia.