Ako povedal Charles Darwin: “Neprežije najsilnejší, či najinteligentnejší druh, ale druh, ktorý sa najlepšie prispôsobí zmene.”

Aj vo Winners Reality sme si vedomí toho, že úspech na dynamickom realitnom trhu spočíva v našej schopnosti reagovať na aktuálne výzvy.

Rok 2023 sa niesol v znamení nárastu hypotekárnych sadzieb a inflácie, čo do nemalej miery ovplyvnilo kúpychopnosť obyvateľstva a dopyt po kúpe nehnuteľností. Naše úsilie preto smerovalo nielen k udržaniu kvality služieb, ale najmä na systematické školenia zamerané na legislatívne zmeny, podporu argumentácie, efektívny marketing a inovácie v internom systéme. Tieto kroky boli dôležité v kontexte náročných výziev, ktoré sme vďaka profesionálnemu prístupu nášho tímu zvládli.

Za uplynulý rok sme sa spolu s ďalšími dcérskymi spoločnosťami Winners Group zúčastnili na dvoch konferenciách, pre maklérov sme zorganizovali školenia Kickoff a kempy, zamerané nie len na profesionálny, ale aj osobnostný rozvoj. V rámci online školení sme vďaka nášmu právnemu oddeleniu odprezentovali dôležité témy súvisiace s novelou stavebného zákona a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a na internom Clubhouse, ktorý sme mali v tomto roku celkom 20x sme privítali zaujímavých hostí nielen z radov kolegov a dcérskych spoločností, ale najmä externých odborníkov zaoberajúcich sa marketingom, umelou inteligenciou, legislatívou z oblasti rozvoja miest, analýzami a stavebnou činnosťou, vrátane inžinieringu stavieb. Našim realitným maklérom sme tak poskytli široké spektrum vzdelávania, vďaka ktorému sme naďalej poskytovali kvalitné služby v realitnom segmente na takmer celom Slovensku.

Z našej prepracovanej systémovej podpory, ktorá sa skladá z niekoľkých kľúčových pilierov si naši realitný makléri cenia práve systematický prístup k novým informáciám, aktívnu prácu so štatistikami, profesionány právny servis, inovácie a firemnú kúltúru. Kombinácia týchto faktorov je hnacou silou našej konkurekcieschopnosti a kľúčom k nášmu postaveniu na trhu realitného sprostredkovania.

Nadviazali sme tiež nové spolupráce s developermi a stali sme sa exkluzívnymi predajcami ďalších projektov v rôznych lokalitách. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tomto segmente a unikátnosti nášho konceptu sme zabezpečili komplexný servis od prvotnej analýzy, financovanie projektu až po marketing, právny servis a predaj.

Na záver, ďakujeme všetkým našim klientom, či už predávajúcim alebo kupujúcim, jednotlivcom alebo spoločnostiam, ktorí sa na nás s dôverou obrátili a zverili svoju nehnuteľnosť. Veľké poďakovanie patrí biznis partnerom, vďaka ktorým tvoríme koncept Winners Group, developerom, ktorí nám prejavili dôveru, externým partnerom, všetkým našim realitným maklérom, ľuďom z backoffice-u a vedeniu spoločnosti. Spoločne tvoríme silný tím a dávame trhu služby, ktoré si každý klient zaslúži.

Želáme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a najbližších a v Novom roku 2024 mnoho príležitostí na dosiahnutie Vašich cieľov a slpnenie snov.