Mestá sa neustále vyvíjajú a čelia novým výzvam, ktoré majú vplyv aj na realitný segment. Medzi kľúčové výzvy patria nie len opatrenia vyplývajúce z klimatických zmien, ale aj nároky obyvateľov na využitie verejného priestoru.

Klimatické zmeny sa stávajú stále naliehavejšou témou a dôraz na udržateľnosť mení nie len stavebný trh, ale aj preferencie kupujúcich. Snaha minimalizovať dopady na životné prostredie prebieha na úrovni jednotlivcov aj na úrovni zhotoviteľov stavieb, ktorí v súvislosti s výstavbou nových budov prijímajú rôzne opatrenia a implementujú nové technológie. Tento, dnes už nevyhnutný trend podporuje aj rastúci záujem zo strany kupujúcich o energeticky menej náročné nehnuteľnosti, čo nám potvrdzuje aj aktuálna situácia na trhu v súvislosti s rastom cien energií.

 

Developeri a zhotovitelia stavieb sa zameriavajú na zlepšenie energetickej hospodárnosti stavieb a využívanie obnoviteľných zdrojov energie napr. formou inštalácie solárnych panelov. Ďalším trendom je zahrnutie opatrení pre zber a využitie zrážkovej vody a implementácia vodopriepustných plôch. Trendy zo zahraničia nám naznačujú, že dôraz bude kladený na zväčšenie pomeru zelených plôch v rámci novej výstavby a aplikácia vodopriepustných materiálov napríklad pri exteriérových parkovacích miestach. Aktuálne je aj na Slovensku jedným z najpopulárnejších opatrení inštalácia zelených striech na budovách, ktoré majú pozitívny dopad na znižovanie efektu tepelného ostrova v mestách, absorbovanie dažďovej vody a izoláciu budovy.

 

Ďalšou výzvou je narastajúci počet áut, ktorý vedie k nedostatku parkovacích miest a dopravným zápcham. Mestá pristupujú k rôznym formám regulácie dopravy a parkovania v snahe zlepšiť život a prostredie v meste, ale aj z bezpečnostných a ekonomickým dôvodov. Nehnuteľnosti s vlastným parkovacím miestom sú pre kupujúcich stále atraktívne a danú nehnuteľnosť konkurenčne zvýhodňujú. Trend ukazuje, že sa zvýšila aj motivácia majiteľov bytov umožniť nájomcom zriadiť si trvalý pobyt, ma ktorý je v mnohých prípadoch naviazané zvýhodnené rezidentské parkovanie. Parkovanie pre mnohých záujemcov predstavuje významný faktor pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti. Na druhej strane, svetové trendy nám ukazujú iný vývoj, kde metropoly motivujú jednotlivcov na využívanie verejnej dopravy a podporujú rozvoj alternatívnych foriem mobility.

 

Na atraktivitu života v meste má nemalý vplyv aj kvalitný verejný priestor, ktorý poskytuje možnosti pre rekreáciu, šport a oddych. Čoraz viac miest v rámci obnov verejného priestoru a urbanistického plánovania obmedzuje vjazd áut a prinavracia mesto obyvateľom, ktorých chce aj touto cestou motivovať na aktívne trávenie života v meste. Zlepšenie verejného priestoru môže zvýšiť hodnotu nehnuteľností a tiež zväčšiť dopyt v danej lokalite.

 

Výzvy, ktorým aktuálne čelia väčšie, ale aj menšie mestá majú priamy vplyv na realitný trh, preto je dôležité aby realitný maklér mal znalosť o nových trendoch a podával svojim klientom relevantné rady a informácie, ktoré mu pomôžu zorientovať sa v premenlivom prostredí mestského realitného trhu.