K upevneniu pozície na realitnom trhu už roky pristupujeme systematicky. Prepájame kvalitných ľudí, poskytujeme komplexné profesionálne realitné služby, zameriavame sa na vzdelávanie, systémovú podporu a inovácie. Poskytujeme hodnotu, ktorú zákazníci očakávajú, napriek tomu na dynamickom realitnom trhu neustále dbáme na zvyšovanie konkurenčnej výhody a udržanie kroku s technológiami.

Jedným z prostriedkov na udržanie konkurenčnej výhody je využívanie unikátnych softwérových nástrojov, ktorými dnes disponujeme ako jediná realitná kancelária na Slovensku. Vďaka týmto nástrojom sme sa zamerali na efektívnejšie využívanie dátovej analytiky pri cenách nehnuteľností a sledovaní trhu, ktoré nám prináša viaceré benefity:

  • Dáta, ktoré máme k dispozícii nám umožňujú lepšie porozumieť trhovým trendom a faktorom ovplyvňujúcim ceny nehnuteľností. Analyzovaním relevantných dát ako sú ponukové vs. predajné ceny v čase, detailné údaje o lokalite a charakteristiky jednotlivých realitných transakcií dokážeme minimalizovať subjektivitu a zvýšiť presnosť stanovenia cien nehnuteľností.

 

  • Analytické dáta v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami nám umožňujú identifikovať trendy vo vývoji cien a predikovať zmeny, ktoré na trhu nastanú. Tieto cenné informácie využívame nie len pri sprostredkovaní predaja, kúpy a prenájmu, ale aj pri konzultáciách s realitnými developermi a na posúdenie investičných zámerov.

 

  • S pomocou získaných dát vieme ceny nehnuteľností optimalizovať v čase, maximalizovať ziskovosť a zároveň udržať konkurencieschopnosť.

 

  • Vďaká unikátnym dátam vieme identifikovať investičné príležitosti na trhu, odhaliť regióny s potenciálom rastu a poskytnúť poradenstvo na vyššej úrovni.

 

Všetky benefity, ktoré nám dôkladné analyzovanie dát a správna interpretácia výsledkov prináša, spája jeden cieľ: poskytnutie odborných a relevantných informácií našim klientom, ktoré vedie k výraznému zvýšeniu spokojnosti s realitným sprostredkovaním na sekundárnom trhu, ale aj pri spolupráci s realitnými developermi.

 

Sandra Teleková, marketingový manažér Winners Reality