Vzhľadom na vysokú mieru inflácie je investovanie finančných prostriedkov do kúpy nehnuteľnosti stále rozumnou a bezpečnou investíciou. Slováci si v posledných rokoch obľúbili najmä investičné byty, avšak rozvoj miest a obcí v kombinácii s dopytom po stavebných pozemkoch vytvárajú priaznivé podmienky aj pre investície do pozemkov. Na čo si však pri kúpe alebo predaji pozemku treba dať pozor?

Pri cenovo výhodnej ponuke na kúpu pozemku nás to prirodzene môže zvádzať k ignorovaniu iných parametrov. Dôkladná analýza by mala zahŕňať zhodnotenie kľúčových parametrov:

- orientácia a tvar pozemku, prírodné vplyvy a ochranné pásma, ktoré by mohli obmedziť výstavbu

- lokalita a občianska vybavenosť

- územno-plánovacia informácia (ÚPI), ktorá definuje budúce možné využitie pozemku, priestorové usporiadanie, zastavanosť a reguláciu výstavby

- dostupnosť inžinierskych sietí a prístup na pozemok

Na základe týchto skutočností vieme stanoviť reálnu cenu pozemku a rozhodnúť sa či zhodnotenie bude tou správnou cestou.

 

Akými spôsobmi je možné zhodnotiť pozemok a v akých prípadoch je vhodné k zhodnoteniu pristúpiť?

Zhodnotenie pozemku výstavbou inžinierskych sietí je prvým krokom v celom procese, avšak je dôležité preveriť si finančný náklad a časový odhad v pomere k aktuálnej trhovej hodnote pozemku. Najbližší bod napojenia niekedy nemusí kapacitne postačovať, hlavne ak sa pozemok nachádza v novej lokalite a v tom prípade sa náklad na dotiahnutie sietí môže vo veľkej miere navýšiť. Aj v prípade individuálnej výstavby je preto vhodné získať pred samotným zámerom kladné stanovisko od všetkých zúčastnených strán (dodávateľov energií). Vybavenie pozemku inžinierskymi sieťami je často rozhodujúcim faktorom pri kúpe, nakoľko pozemok je možné plnohodnotne využívať, preto ak chcete pozemok zhodnotiť je „zasieťovanie“ ideálnou voľbou.

Pozemok vybavený inžinierskymi sieťami môžeme kvalifikovať ako stavebný pozemok, na ktorom sa môže realizovať výstavba na základe schválenej projektovej dokumentácie. V individuálnych prípadoch však neodporúčame aktuálnym majiteľom pozemkov zhodnotenie konkrétnym projektom na stavebné povolenie. Každý z nás má hlavne v prípade stavby rodinného domu rôzne kvalitatívne požiadavky, materiálové či dispozičné preferencie a predaj pozemku s projektom nie je rentabilný.

V oboch vyššie spomenutých prípadoch zhodnotenia pozemku je dôležité uvedomiť si finančnú a časovú náročnosť. Profesionálny realitný maklér vám pomôže zhodnotiť všetky plusy a mínusy v procese zhodnotenia, poskytne vám ucelený obraz o aktuálnej situácii na trhu a možnostiach, ktoré sú pre vás v rámci predaja alebo kúpy pozemku najvýhodnejšie.