Ako už býva zvykom, na konci roku väčšina z nás bilancuje, preto sme si pripravili malé poohliadnutie a zhodnotenie za končiacim rokom. Rok 2022 bol v realitnom svete špecifický. Pandémiu vystriedal vojenský konflikt na Ukrajine, neutíchajúcu chuť nakupovať nehnuteľnosti zas opatrnosť zo strany záujemcov o nové bývanie v súvislosti s energetickou krízou a zvyšovaním úrokových sadzieb.

Kým na začiatku roka sme boli svedkami neustáleho nárastu cien, ku koncu roka nastáva „doba zreálňovania“ predajných cien nehnuteľností. Situácia na trhu sa mení, stabilná pozícia na realitnom trhu a chuť zlepšovať služby na realitnom trhu však ostáva.

Základnými piliermi v našej spoločnosti boli aj v roku 2022 vzdelávanie a rozvoj. Našich spolupracovníkov sme na pravidelnej báze, formou rôznych tém, pripravovali na potrebu prispôsobiť sa novým výzvam.

Spoločne sme  zareagovali na dynamicky sa meniaci trh a dosiahli vytýčené ciele, ktoré sa nám podarilo naplniť, a to vďaka prepracovanému informačnému systému, kvalitnému právnemu servisu a pravidelným školeniam na odborné témy. Dôraz sme kládli na neustále sa meniace trendy, legislatívne zmeny a samotný vývoj trhu.

Náš tím, ktorý sa za posledný rok rozrástol o ďalších kvalitných ľudí, sme v priebehu roka oboznámili s novým digitálnym školiacim systémom a unikátnym softvérovým nástrojom, vďaka ktorému posúvame realitné sprostredkovanie na ešte vyšší level. Neustálym zdokonaľovaním našich služieb ukazujeme trend, ktorým sa chceme ako spoločnosť uberať v ďalších rokoch.

V priebehu roku sme sa okrem školení stretli spolu s ďalšími dcérskymi spoločnosťami Winners Group na dvoch konferenciách, ktorých súčasťou bolo aj vyhodnotenie a ocenenie našich najlepších maklérov. Tvoria ich realitní profesionáli s dlhoročnou praxou, ktorí sa radia medzi elitu na trhu.

Vďaka odbornému vedeniu našich oblastných manažérov sa nám darilo pokrývať čoraz väčšie percento trhu naprieč celým Slovenskom, čo nám potvrdzuje fakt, že o kvalitné služby v realitnom segmente je záujem aj v menších mestách a obciach.

Nadviazali sme nové spolupráce s developermi a stali sa exkluzívnymi predajcami projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tomto segmente a unikátnosti nášho konceptu sme zabezpečili komplexný servis od prvotnej analýzy, financovanie projektu až po marketing, právny servis a predaj.

Za všetko hovoria naše výsledky, v roku 2022 sme zobchodovali nehnuteľnosti v objeme viac ako 73 300 000 eur.

 

Na záver, ďakujeme všetkým našim klientom, či už predávajúcim alebo kupujúcim, jednotlivcom alebo spoločnostiam, ktorí sa na nás s dôverou obrátili a zverili svoju nehnuteľnosť. Veľké poďakovanie patrí biznis partnerom vďaka ktorým tvoríme koncept Winners Group, developerom, ktorí nám prejavili dôveru, externým partnerom, všetkým našim realitným maklérom, ľuďom z backoffice-u a vedeniu spoločnosti. Spoločne tvoríme silný tím a dávame trhu služby, ktoré si každý klient zaslúži.