Služba maklér kupujúceho je v západných krajinách dlhodobo zaužívaná, avšak na Slovensku sa stále učíme ako s ňou pracovať. Nakoľko mnohí klienti nevedia, čo od tejto služby môžu očakávať a dostupná interpretácia sa líši, je veľmi dôležité, hneď v úvode spolupráce detailne špecifikovať obsah práce a benefity, ktoré maklér na strane kupujúceho do obchodného prípadu vnesie.

Služba je určená pre všetkých klientov, ktorí majú záujem kúpiť/prenajať si akúkoľvek nehnuteľnosť a nemajú s kúpou predošlé skúsenosti, sú časovo zaneprázdnení, prípadne pre tých, ktorí hľadajú nehnuteľnosť dlhodobo a neúspešne.

 Realitný maklér sa stáva poradcom a mentorom klienta vo všetkých aspektoch obchodného prípadu, od prvotného usmernenia na základe finančného stropu, právne „odobrenie“ danej nehnuteľnosti až po po-predajný servis.

 

Aké benefity maklér kupujúceho vnesie do obchodného prípadu?

- usmerní klienta v rámci rozpočtu, preberie s ním všetky možnosti a ponúkne vhodné alternatívy ak je potrebné ubrať z požiadaviek

- preberá za klienta zodpovednosť pri výbere vhodnej nehnuteľnosti na základe vopred určených kritérií

komunikuje so všetkými zúčastnenými stranami

- maklér je súčasťou obhliadok, kde poskytne profesionálne rady a postrehy na základe znalosti trhu a lokality

preverí nehnuteľnosť z právneho hľadiska, zhodnotí kvalitu rekonštrukcie a výšku mesačných nákladov, upozorní na nedostatky, prípadne odhadne ďalšie potrebné investície z finančného aj časového hľadiska

- maklér obhajuje záujmy kupujúceho a licituje cenu nehnuteľnosti smerom nadol

- po dohode rezervuje nehnuteľnosť, komunikuje zo všetkými zmluvnými stranami a zabezpečuje po-predajný servis

šetrí klientovi drahocenný čas a v neposlednom rade aj finančné prostriedky

 

Aké sú podmienky spolupráce v prípade takejto služby?

Záujemcovi o spoluprácu na úvodnom osobnom stretnutí vysvetlím podmienky spolupráce a benefity, ktoré mu spolupráca s maklérom v prípade kúpy prinesie. Po zodpovedaní všetkých otázok pristupujeme s klientom k podpisu exkluzívnej zmluvy o spolupráci, v ktorej sa dojednáva výška provízie, časové ohraničenie služby (3-6 mesiacov) a presná špecifikácia nehnuteľnosti (typ, lokalita, výmera, počet izieb, ďalšie detailné špecifiká nehnuteľnosti, financovanie a informácia, kto bude nehnuteľnosť nadobúdať).

Zároveň moji klienti uvádzajú tri priority, na základe ktorých je hľadanie vhodnej nehnuteľnosti efektívnejšie. V procese hľadania a zasielania ponúk stále vyhráva kvalita nad kvantitou, nakoľko vždy vyberám nehnuteľnosť, ktorú by som vybral aj pre seba, a preto klient dostáva pravidelne len relevantné ponuky.

Realitný trh je dynamický a preto sa očakáva aktívna komunikácia oboch strán, pretože potrebujeme na ponuky flexibilne reagovať. Obhliadky plánujem na základe dohodnutej časovej osi a zúčastňujem sa ich osobne spolu s klientom.

Čo sa týka spolupráce, väčšina realitných kancelárií je ochotná ísť do referenčnej spolupráce, avšak je dôležité nastaviť si vopred podmienky spolupráce. Či už spolupracujeme s inou realitnou kanceláriou alebo s fyzickou osobou, samozrejmosťou je zabezpečenie právnej dokumentácie a následného po-predajného servisu. 

Ing. Ľubomír Ortuta, pobočka Prešov