Ako je to s vykurovacou sezónou? Viete kedy začína a kedy naopak končí? Začiatok vykurovacej sezóny je často spájaný so začiatkom septembra. Koniec sa pripisuje poslednému májovému dňu. Dodávanie tepla sa však môže prerušiť ak skôr.

Ak teplota vzduchu stúpne nad 13 stupňov Celzia aspoň dva dni po sebe, a takisto ak počasie hlási oteplenie a neočakáva sa pokles teploty pod spomenutých 13 stupňov. 
Ak sa však po hlásenom oteplení a ukončení vykurovania vonku znova ochladí, dodávatelia sa môžu rozhodnúť dodávku tepla znova obnoviť. Zväčša je však potrebné, aby správca oficiálne požiadal dodávateľa či výrobcu tepla, aby dodávku obnovil. 
Je možné, že s aktuálnou situáciou otepľovania sa, 
príde koniec vykurovacej sezóny omnoho skôr, než sme boli zvyknutí.
 

TERMÍN VYÚČTOVANIA

            Koniec vykurovacej sezóny prináša aj vyúčtovanie. A to konkrétne za služby, ktoré súvisia s užívaním bytu, nákladmi za teplo a teplú úžitkovú vodu. Správca je povinný vyúčtovanie doručiť najneskôr do 31. mája.

Môžete reklamovať

Viete o tom, že ak sa vám vyúčtovaná suma nepozdáva, môžete vyúčtovanie reklamovať? V prvom rade je potrebné obrátiť sa na správcu či predsedu spoločenstva vlastníkov bytov ohľadom vysvetlenia. Ak odberateľa odpoveď správcu neuspokojí, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

Vypnutý radiátor a pomerové rozdeľovače tepla nezaznamenali žiadnu aktivitu a teda nič neplatíte? Opak je pravdou. Časť nákladov za odoberané teplo sa rozpočítava podľa podlahovej plochy jednotlivých bytov. A teda – platiť bude každý.  Tento prístup má svoje odôvodnenie, a to je, že „stredné byty“ by sa mohli nechať vykurovať na úkor svojich susedov a teoreticky by nemuseli zapínať svoje radiátory.

Po ukončení vykurovacej sezóny by mali nasledovať opravy a revízie vykurovacích zariadení. Platí to aj pre prevádzkovateľov súkromných kotolní v bytovkách.