Po mesiaci tu máme pripravený ďalší blog. Tí, ktorí ste čítali ten aprílový, viete, že budeme pokračovať v téme poistenia nehnuteľností, no tentokrát sa zameriame na poistenie domácností.

V dnešnej dobe sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Toto poistenie je podobne ako iné poistenia určené na to, aby chránilo majetok poisteného pred viacerými rizikami,  chránilo majetok tretích osôb pred škodou,  ktorú im môžete spôsobiť, a taktiež, aby chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou.  Poistenie domácností sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach.  Môže to byť nábytok,  elektronika, ale aj o predmety historickej alebo inej hodnoty.
            Majetok,ktorého sme vlastníci a  máme ho v dome či byte je vystavený mnohým rizikám.  Vo všeobecnosti sa tieto riziká dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvou je riziko krádeže a lúpeže vecí v poistnej domácnosti a druhou  riziko živelnej skazy.
            Základný balík poistenia najčastejšie  pokrýva riziká ako:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho časti
 • víchrica a krupobitie
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zemetrasenie
 • ťarcha snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov
 • pád stožiarov
 • atmosferické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

 
            Každá poisťovňa ponúka klientom niekoľko balíčkov, z ktorých si môžu vybrať poistenie, ktoré najviac bude spĺňať ich potreby.
            Samostatne sa poisťujú veci vyššej nominálnej hodnoty, a to cennosti, starožitnosti, umelecké diela a elektrospotrebiče. V prípade škody by ste síce dostali náhradu z uzatvoreného poistenia, no tá by vám pri vyšších sumách nemusela stačiť.
            Poistenia nehnuteľností a domácnosti sa vzájomne nevylučujú, skôr by sa dalo povedať, že sa dopĺňajú. Môžeme to vidieť aj na príkladoch z praxe, kedy sa stretávame s prípadmi, že si klient poistí len samotný rodinný dom. V prípade straty sú mu preplatené iba škody vytvorené na nehnuteľnosti, no škody na hnuteľných veciach vzniknuté v domácnosti by mu uhradené neboli. Aj preto môžeme považovať poistenie v domácnosti za opodstatnené.
            Čo však v prípade, ak bývate v podnájme? Aj vtedy si môžete poistiť hnuteľné veci, ktoré sú vo vašom vlastníctve a  nachádzajú sa v prenajatom byte, a to  dokonca  aj bez súhlasu majiteľa.
            Každé poistenie tohto typu môže kryť iné riziká, v rozdielnom rozsahu, to znamená, že môže maž rozdielne poistné sumy aj výšku poistného. To, aká bude výška poistného, ovplyvňujú tieto faktory :

 • vlastné ocenenie domácnosti
 • región, v ktorom žijete
 • miesto trvalého bydliska
 • plocha poisťovaného domu alebo bytu
 • výška zvolenej spoluúčasti
 • zabezpečenie domácnosti
 • charakter vybavenia

                        Pri poistení je dôležité dôkladne sa oboznámiť so zmluvnými podmienkami tvoriacimi prílohu poistnej zmluvy. Taktiež je nevyhnutné zvážiť, ktoré hnuteľné veci tvoriace súčasť nehnuteľnosti je vhodné chrániť uvedením v poistnej zmluve.
            Stanovenie poistnej sumy musí byť dobre premysleným krokom. Inak môže nastať nadpoistenie, čo je prípad, ktorý vzniká ak poistná suma je podstatne nižšia ako poistná hodnota. Celé roky, ktoré sa nič nestane budete platiť zbytočne vysoké poistné. No vzniknúť môže aj opačný prípad podpoistenie. Poistnú sumu stanovíte ako príliš nízku, no skutočná hodnota majetku bude podstatne vyššia. V tomto prípade je viac než pravdepodobné, že vám poisťovňa vyplatí len časť zo skutočnej sumy, ktorá vám patrí.
            Spoločnosť Winners reality zabezpečuje komplexné služby súvisiace s poistením nehnuteľností a domácností. Preto nás v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte a my vám na oplátku poradíme promptne, efektívne a s radosťou.