Rok 2020 bol doposiaľ veľmi náročný. Súčasná kríza zasiahla mnoho oblastí, a tak samozrejme ovplyvňuje aj trendy v oblasti nehnuteľností. Či už predávate, kupujete alebo zostávate tam kde ste, nižšie vám ponúkame aktuálne trendy v oblasti nehnuteľností pre rok 2020.

TREND #1: Ceny nehnuteľností rastú stále pomaly

V apríli 2020 vzrástli ceny nehnuteľností v porovnaní s minulým rokom len o 0,6 %. Pre porovnanie, mesiac predtým v marci, to boli takmer 4 % (Realtor 2020). Tento trend pomalšieho rastu cien je pravdepodobne spôsobený zmätkom okolo koronavírusu a následnou neistotou na trhu. V treťom májovom týždni sa však ceny nehnuteľností vrátili späť na úroveň 3 % rastu, takmer na úroveň pred koronakrízou (Realtor 2020). Existuje teda šanca, že ceny domov by mohli opäť získať určitú dynamiku.

TREND #2: Mileniáli predstavujú veľkú skupinu potenciálnych kupcov

Forbes uvádza, že priemerný ročný príjem domácnosti v tejto skupine potenciálnych kupcov nehnuteľností je 37 215 eur. Berúc do úvahy skutočnosť, že priemerná skupina obyvateľov tejto generácie už v súčasnosti dosahuje slušný plat, sa mnohí ekonómovia domnievajú, že mileniáli ponúkajú riešenie pre spomalený domáci trhu v roku 2020.

TREND #3: Predmestia prechádzajú výrazným rastom, nakoľko potenciálni kupci domov hľadajú cenovo dostupnejšie možnosti

Forbes uvádza, že trend hľadania bývania v predmestí, namiesto utrácania na veľkých trhoch s nehnuteľnosťami, bude v roku 2020 pokračovať. Mnoho veľkých korporácií tomuto trendu napomáha premiestňovaním kancelárií do cenovo dostupnejších miest.

TREND #4: Na trhu realít sa dostávajú do popredia bohato vybavené bytové komplexy, ktoré predstavujú konkurenčnú výhodu

Súčasné rodiny v bytových komplexoch radi zdieľajú spoločné záhrady, práčovňu a dokonca v mnohých prípadoch aj priestor na spoluprácu, resp. coworking.