Viete kedy máte stavbu pri rekonštrukcii ohlásiť? Poradíme vám. Blíži sa leto, obdobie ideálne na prerábky, rekonštrukcie, či stavby. Ak sa chystáte rekonštruovať, nemali by ste zabúdať na to, že okrem stavebných úprav vás čakajú aj administratívne povinnosti.

Nie vždy, keď sa púšťate do obnovy svojho bývania – renovácie, je potrebné ohlásiť stavbu alebo v krajnom prípade, vybavenie stavebného povolenia. Konkrétne podmienky nájdete v Stavebnom zákone. Problematika je komplikovaná a preto vám prinášame naše rady.

Stavebný zákon rozlišuje tieto možnosti postupov pred rekonštrukciou:

  1. Stavebné povolenie – je nutné vtedy, ak stavebné práce výrazne zasahujú do účelu, bezpečia alebo charakteru stavby. Napríklad prístavby, zatepľovanie a pod. Pri menších rekonštrukciách nie je nutné.
  2. Ohlásenie stavby – tento proces je o niečo jednoduchší. Okrem toho, že nie sú vyžadované správne poplatky, ale môžete aj ihneď začať s rekonštrukciou. Ohlásenie postačí v prípade ak ide o drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciou k hlavnej stavbe (a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie), alebo o stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Stačí vopred písomne ohlásiť pripravované práce a počkať na rozhodnutie úradníkov.
  3. Rekonštrukcia bez ohlásenia stavby – logicky najjednoduchšia možnosť. V tomto prípade je však potrebná znalosť zákona. Bez ohlásenia stavby je možné rekonštruovať napríklad:
  • pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom atď.
  • pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
  • pri krátkodobých prenosných zariadeniach (predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov)
  • pri scénických stavbách a pod.

Ďalšie špecifikácie nájdete v Stavenom zákone, v § 56.
 
Je tu ešte jedna, posledná možnosť, no tá je veľmi výnimočná - správna úvaha stavebného úradu. Ide o prípady, pri ktorých bola rekonštrukcia ohlásená, no stavebný úrad rozhodol, že je nutné začať stavebné konanie a vydať stavebné povolenie.