Výstavba pasívnych domov s finančnou podporou štátu by mala byť od mája tohto roka realitou.
Slovensko, ako jedna z členských krajín Európskej únie sa zaviazalo, že od roku 2020 sa budú realizovať stavby s takmer nulovou hodnotou. Prvým krokom ku splneniu tohto prísľubu je práve novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú  prvý februárový týždeň Národná rada SR posunula do druhého čítania. Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s navrhovanou účinnosťou od 1. mája 2019. Cieľom dotácie je podporiť postupný prechod výstavby domov na tie s minimálnou spotrebou energie.
 
Aká je výška príspevku a čo má pokryť
Náklady na realizáciu pasívnych domov nie sú najnižšie, aj preto vládny kabinet prišiel s návrhom financovania ich výstavby formou dotácie, ktorej horná hranica je 8 000€.  V prípade, ak si necháte preplatiť aj náklady na spracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu, môžete si prilepšiť o ďalších 800€.  Jednými z podmienok na získanie štátnej dotácie sú napríklad, aby dom, na ktorý dotáciu žiadate bol postavený na území Slovenskej republiky, aby účelom využitia stavby bolo výlučne bývanie, či aby jeho podlahová plocha bola maximálne 200 m². Dom musí byť skolaudovaný po 31.12.2014. Okrem toho má samozrejme dom spĺňať rôzne kritéria na takmer nulovú spotrebu.  Splnenie podmienok má overiť Ministerstvo dopravy a výstavby SR z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie.
 
Čo je to pasívny dom
Chcete bývať moderne, vo svojom komforte, ale zároveň uprednostňujete ekologické riešenia? Potom je pasívny dom to, čo hľadáte. Takýto dom má kvalitnú tepelnú izoláciu a využíva energiu z obnoviteľných zdrojov. Pasívny dom je charakteristicky najmä svojou vykurovacou samostatnosťou. Jeho energetická náročnosť je o 90% nižšia ako pri klasickej stavbe, pretože nepotrebujú aktívny vykurovací systém, nakoľko väčšinu čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, či okolia. V praxi to znamená, že v lete, ale aj v zime je dom schopný udržať pocitovo príjemnú teplotu bez centrálnej regulácie kúrenia.
 
Aké sú základné výhody pasívneho domu
  • Vyššia kvalita bývania
  • Ekologickejší prístup k výstavbe a prevádzke domu
  • Výrazne nižšie prevádzkové náklady (30-50 eur /mesačne)
 
Keďže pasívny dom má svoje špecifické prvky, ktoré je zložité splniť až pri samotnej výstavbe, pretože nie vždy je stavba projektovaná s cieľom naplnenia prvkov tohto typu domu. Ideálne je, aby ste už pri projektovej dokumentácii takéhoto pasívneho domu mysleli na jeho štandardy, ktoré musí spĺňať.